Dosen

NO NAMA JABATAN AKADMEIK BIDANG
1 Dr.H. LUTHFI HADI AMINUDDIN, M.Ag Lektor Kepala Ilmu Tafsir
2 Dr. ABDUL MUN’IM, M.HI Lektor Kepala Ilmu Ushl Fiqh
3 Dr. AGUS PURNOMO, S.Ag, M.Ag Lektor Kepala Ilmu Hadist
4 ELY MASYKUROH, SE, M.SI Lektor Kepala Ilmu Ekonomi
5 IZA HANIFUDDIN, S.Ag, M.HI, Ph.D Lektor Kepala Fiqh Muamalah
6 Dr. AJI DAMANURI, S.Ag, M.E.I Lektor Ilmu Metodologi Muamalah
7 H.Drs. EDHY MAHFUDH, MM Lektor Ilmu Manajemen
8 AGUNG EKO PURWANA, SE, M.SI Lektor Ilmu Ekonomi
9 IKA SUSILAWATI, SE, MM Lektor Bidang Akuntansi
10 AMIN WAHYUDI, S.Ag, M.EI Lektor Ekonomi Syariah
11 ATIK ABIDAH, S, Ag, M.SI Lektor Bidang Fiqh
12 IRMA RUMTIANING USWATUN, S.Ag, M.S.I Lektor Ilmu Ulumul Hadist
13 UDIN SAFALA, S.Ag, M.HI Lektor Tafsir Ahkam
14 Dr. MAMBAUL NGADHIMAH, S.Ag, M.Ag Lektor Bidang Tasawuf
15 Dr. ABID ROHMANU, S.Ag, M.HI Lektor Ilmu Fiqh
16 SHOFWATUL AINI, M.SI Tenaga Pengajar Ilmu Falak
17 M. ILHAM TANZILULLAH, S.HI, M.HI Tenaga Pengajar Ilmu Falak
18 NISWATUL HIDAYATI, S,HI, M.HI Tenaga Pengajar Hukum Waris
19 Anistiya Nebilayana, M.Pd. Tenaga Pengajar  Bahasa Inggris
20 Arik Dwijayanto, M.A. Tenaga Pengajar
21 Dr. Sugihanto, M.Ag. Tenaga Pengajar  Studi Fiqih
22 Dwi Runjani Juwita, M.H.I. Tenaga Pengajar  Studi Hadist
23 Fitra Rizal, M.E.I. Tenaga Pengajar  Ekonomi
24 Husna Ni`matul Ulya, M.E.SY. Tenaga Pengajar  Ekonomi
25 Kuswoyo, M.Pd.I. Tenaga Pengajar  Bahasas Arab
26 Muhammad Misbahuddin, M.Hum. Tenaga Pengajar
27 Nanang Tri Handoko, M.H. Tenaga Pengajar  Pancasila
28 Nur Fadly Hermawan, M.Pd.I. Tenaga Pengajar
29 Ririn Tri Puspita Ningrum, M.S.I. Tenaga Pengajar  Ekonomi Manajemen
30 Rizqi Rahmawati, ST., M.M. Tenaga Pengajar  Manajemen
31 Ahmad Syakirin, M.H. Tenaga Pengajar  Pancasila
32 Anjar Kussusiyah, M.Hum. Tenaga Pengajar  Praktik Bank
33 Dr. Shinta Maharani, M.AK. Tenaga Pengajar  Statistik
34 Dwi Setya Nugrahini, M.Pd. Tenaga Pengajar  Matematika
35 Hanik Fitriani, M.E.SY. Tenaga Pengajar  PKTI
36 Lukman Hakim, M.Pd. Tenaga Pengajar
37 Mansur Azis, M.S.I. Tenaga Pengajar
38 Maulida Nurhidayati, M.Si. Tenaga Pengajar
39 Muchtim Humaidi, M.IRKH. Tenaga Pengajar  Manajemen
40 Muhamad Imaduddin, M.Pd., M.Si. Tenaga Pengajar
41 Ruliq Suryaningsih, M.Pd. Tenaga Pengajar
42 Said Abadi, M.A. Tenaga Pengajar  Ekonomi Islam
43 Umarwan Sutopo, M.H.I. Tenaga Pengajar  Aqidah
44 Weni Tria Anugrah Putri, M.Pd. Tenaga Pengajar
45 Yulia Anggraini, M.M. Tenaga Pengajar  Manajemen
46 Yunaita Rahmawati, SE., M.Si., AK. Tenaga Pengajar  Akuntasi
47 Abdul Kholiq, MBA Tenaga Pengajar  Manajemen
48 Agustin Amborowati,MM Tenaga Pengajar  Pancasila
49 Kaukabilla Alya Parangu, M.Pd Tenaga Pengajar  Bahasa Inggris
50 Lathifatun Ni`mah, M. Pd Tenaga Pengajar  Statistik
51 Aftonur Rosyad, M. Ud Tenaga Pengajar  Studi Hadist
52 Joko Purnomo, ME Tenaga Pengajar  Ekonomi
53 Septiyan Hudan Fuadi, M.E.SY. Tenaga Pengajar  Praktek Bank Syariah
54 Dr. H. Sutejo, M.Hum. Tenaga Pengajar  Bahasa
55 Dwi Sasongko, M.M Tenaga Pengajar  Akuntansi
56 Ahmad Bashori, M.Pd Tenaga Pengajar  
57 Ahmad Haris Hasanudin SLamet, M.P Tenaga Pengajar  
58 Akhmad Rijalul Akhsan, M.Pd.I Tenaga Pengajar  
59 Amrul HInung Prihamayu, M.Cs Tenaga Pengajar  
60 Febriana NUrlaili, M.Pd Tenaga Pengajar  
61 Muhammad Zainul Arifin, M.Pd Tenaga Pengajar  
62 M.Thoha Ainun Najib, M.Pd Tenaga Pengajar  
63 Near Anggreini Hesti Noviana, M.M Tenaga Pengajar  
64 Nugroho Noto Diharjo, M.E Tenaga Pengajar  
65 Nur Kasanah, M.E Tenaga Pengajar  
66 Rabbani Ischak, M.Stat Tenaga Pengajar  
67 Rangga Agnibaya, M.A., M.Pd Tenaga Pengajar  
68 Rufi’ah, M.E Tenaga Pengajar  
69 Ryan Basith Fasih Khan, M.M Tenaga Pengajar  
70 Siti Mariatul Kiptiyah, MA. Tenaga Pengajar  
71 Wahyu Hanafi, M.Pd.I Tenaga Pengajar